Πρόγραμμα Διεπιστημονικής Εκπαίδευσης για Φοιτητές Ιατρικής και Νοσηλευτικής

Στην Ελλάδα η διεπιστημονική εκπαίδευση παρόλο που αναφέρεται σε θεωρητικό επίπεδο στην πραγματικότητα δεν εφαρμόζεται στην πράξη σε ακαδημαϊκό επίπεδο. Αυτό το κενό έρχεται να καλύψει η δράση αυτή.

Η ΕΕΕΚΔ σε συνεργασία με το Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ και το Τμήμα Νοσηλευτικής ΔΙΠΑΕ υποστηρίζει πιλοτικές δράσεις διεπιστημονικής εκπαίδευσης σε κλινικά σενάρια. Φοιτητές Ιατρικής και Νοσηλευτικής εκπαιδεύονται μαζί στις αρχές της διεπιστημονικής συνεργασίας. Μέσα από κατάλληλα επιλεγμένα κλινικά σενάρια μαθαίνουν να συνεργάζονται στη διαχείριση κοινών καταστάσεων υπό την επίβλεψη μιας διεπιστημονικής ομάδας εκπαιδευτών.

Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 με τη συμμετοχή τεταρτοετών φοιτητών της Ιατρικής ΑΠΘ και τεταρτοετών φοιτητών της Νοσηλευτικής ΔΙΠΑΕ. Η θετική αξιολόγηση από όλους τους συμμετέχοντες αποτελεί οδηγό για τη συνέχιση αυτής της δράσης.

Γνωρίστε μας. Ακολουθήστε μας.

Η Εταιρεία Έρευνας και Εκπαίδευσης Κλινικών Δεξιοτήτων στοχεύει στην εκπαίδευση σε δεξιότητες που είναι απαραίτητες στην κλινική πρακτική και στην έρευνα στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας με σύγχρονα και επίκαιρα θέματα που απασχολούν την επιστημονική κοινότητα και προάγουν τη φροντίδα υγείας.

Search