Κλινικά Φροντιστήρια σε Συνέδρια Επιστημονικών Εταιρειών Φοιτητών

Η ΕΕΕΚΔ συμμετέχει σε κλινικά φροντιστήρια στηρίζοντας την προπτυχιακή εκπαίδευση σε εκδηλώσεις επιστημονικών εταιρειών φοιτητών Ιατρικής όπως είναι η Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος (ΕΕΦΙΕ) και η Hellenic Medical Students’ International Committee (HelMSIC).

Πιο συγκεκριμένα η ΕΕΕΚΔ συμμετέχει στο Applied Basic Clinical Scenarios (ABCS3) με τη διοργάνωση κλινικών φροντιστηρίων φλεβοκέντησης και καθετηριασμού ουροδόχου κύστεως.

Μετά από πρόσκληση της HELMSIC συμμετέχει στο πρόγραμμα Twinning με τη διοργάνωση κλινικών φροντιστηρίων για φοιτητές που φιλοξενούνται στη χώρα μας στο πλαίσιο προγράμματος ανταλλαγών.

Γνωρίστε μας. Ακολουθήστε μας.

Η Εταιρεία Έρευνας και Εκπαίδευσης Κλινικών Δεξιοτήτων στοχεύει στην εκπαίδευση σε δεξιότητες που είναι απαραίτητες στην κλινική πρακτική και στην έρευνα στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας με σύγχρονα και επίκαιρα θέματα που απασχολούν την επιστημονική κοινότητα και προάγουν τη φροντίδα υγείας.

Search