Κέντρο Κλινικών Δεξιοτήτων και Προσομοίωσης (ΚΚΔκΠ)

Η συστηματική εκπαίδευση στις κλινικές δεξιότητες στο Τμήμα Ιατρικής του ΑΠΘ ξεκίνησε το 2004 με την εισαγωγή του επιλεγόμενου μαθήματος Εργαστήριο Κλινικών Δεξιοτήτων.

Το 2015 ιδρύθηκε η Εταιρεία Έρευνας και Εκπαίδευσης Κλινικών Δεξιοτήτων με στόχο την υποστήριξη της προπτυχιακής και μεταπτυχιακής - συνεχιζόμενης διεπιστημονικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στις κλινικές δεξιότητες. Μέχρι και το 2019, η εκπαίδευση κλινικών δεξιοτήτων φιλοξενούνταν στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ και σε χώρους του ΅Εργαστηρίου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Γενικής Ιατρικής και Έρευνας Υπηρεσιών Υγείας.

Χάρη σε χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Interreg Ελλάδα - Βουλγαρία (πρόγραμμα SMiLE), η εκπαίδευση στις κλινικές δεξιότητες, από τον Ιούνιο του 2020 βρήκε το δικό της σπίτι με την δημιουργία ενός σύγχρονου Κέντρου Κλινικών Δεξιοτήτων και Προσομοίωσης, εντός του κτιρίου του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ. Ο χώρος είναι καθόλα προσβάσιμος σε άτομα με αναπηρία.

Γνωρίστε μας. Ακολουθήστε μας.

Η Εταιρεία Έρευνας και Εκπαίδευσης Κλινικών Δεξιοτήτων στοχεύει στην εκπαίδευση σε δεξιότητες που είναι απαραίτητες στην κλινική πρακτική και στην έρευνα στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας με σύγχρονα και επίκαιρα θέματα που απασχολούν την επιστημονική κοινότητα και προάγουν τη φροντίδα υγείας.

Search