Βιβλιογραφική Ενημέρωση

Το ΕΔ.ΠΦΥ.ΑΠΘ. δύο φορές το μήνα διοργανώνει συναντήσεις βιβλιογραφικής ενημέρωσης (Journal Club). Στις συναντήσεις της ομάδας βιβλιογραφικής ενημέρωσης υποψήφιοι διδάκτορες, μεταπτυχιακοί φοιτητές, συνάδελφοι με ενδιαφέρον στην έρευνα και τη μελέτη της βιβλιογραφίας επιλέγουν ένα άρθρο από επιλεγμένα έγκριτα  περιοδικά  σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα τους. 

Για να λάβετε μέρος στις συναντήσεις της ομάδας βιβλιογραφικής ενημέρωσης θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσα από την ιστοσελίδα μας ή να στείλετε ένα email στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. για να σας σταλεί ο σύνδεσμος σύνδεσης.

 

Πρόγραμμα Διαδικτυακών Συναντήσεων Βιβλιογραφικής Ενημέρωσης ΕΔ.ΠΦΥ.ΑΠΘ. 2024-25

 

Πρόγραμμα Διαδικτυακών Συναντήσεων Βιβλιογραφικής Ενημέρωσης ΕΔ.ΠΦΥ.ΑΠΘ. 2022-23

Μπορείτε να παρακολουθήσετε όλα τα Podcast της περασμένης ακαδημαϊκής χρονιάς 

 

 • Journal Club Πέμπτη 1/12/2022 με τη Στέλλα Πλούκου

Scott,E., & Jewell,A.Supportive care needs of people with pancreatic cancer: a literature review.Cancer Nursing Practice, doi:10.7748/cnp.2019.e1566. 

PODCAST: https://drive.google.com/file/d/1jLvIvmibSKSsiTXJ65zpA3XzcazT9MmV/view

 

 • Journal Club Πέμπτη 08/12/2022 με το Σταύρο Σταφυλίδη 

van Rossem C, Spigt MG, Kleijsen JR, Hendricx M, van Schayck CP, Kotz D. Smoking cessation in primary care: Exploration of barriers and solutions in current daily practice from the perspective of smokers and healthcare professionals. Eur J Gen Pract. 2015 Jun;21(2):111-7.

PODCAST: https://drive.google.com/file/d/18tyfkNaxE8ynsNk3dYtlnhxMi46cpTjK/view 

 

 • Journal Club Πέμπτη 12/1/2023 με την Παναγιώτα Ντέντα

Ntenta PK, Vavougios GD, Zarogiannis SG, Gourgoulianis KI. Obstructive Sleep Apnea Syndrome Comorbidity Phenotypes in Primary Health Care Patients in Northern Greece. Healthcare (Basel). 2022 Feb 10;10(2):338.

PODCAST: https://drive.google.com/file/d/1zmIPDJt_pRmmMma16m-wsGqOvryGlbbC/view?usp=sharing 

 

 • Journal Club Πέμπτη 26/1/2023 με την Δήμητρα - Ιωσηφίνα Παπαγεωργίου

Kalantari AR, Mehrolhassani MH, Shati M, Dehnavieh R. Health service delivery models for elderly people: A systematic review. Med J Islam Repub Iran. 2021 Feb 10;35:21. doi: 10.47176/mjiri.35.21. 

PODCAST: https://drive.google.com/file/d/13zMtCmKFycSGjmVCHuEJSxnIgZQJPIJq/view?usp=share_link

 

 • Journal Club Τετάρτη 8/2/2023 με τη Ζωή Ταχταλίδου

Lutula J, Taffé P, David S, Senn N, Mueller Y. Swiss family physicians and home visits: a 10-year retrospective analysis and typology based on billing data. Swiss Med Wkly. 2021 Feb 6;151:w20396.

PODCAST: https://drive.google.com/file/d/1i7-EiWuVC7PEWBo60GgxtlGV6vCum0iz/view?usp=share_link 

 

 • Journal Club Τετάρτη 24/2/2023 με τον Παναγιώτη Σταχτέα

Stachteas P, Symvoulakis M, Tsapas A, Smyrnakis E. The impact of the COVID-19 pandemic on the management of patients with chronic diseases in Primary Health Care. Population Medicine. 2022;4(August):23.
Stachteas P, Stachteas C, Symvoulakis EK, Smyrnakis E. The Role of Telemedicine in the Management of Patients with Chronic Diseases in Primary Care During the COVID-19 Pandemic. Maedica (Bucur). 2022 Dec;17(4):931-938. doi: 10.26574/maedica.2022.17.4.931.

PODCAST: https://drive.google.com/file/d/1bbS_3ElikWwZ1O4s24WaBeri7k9tMpdu/view?usp=share_link

 

 • Journal Club Πέμπτη 9/3/2023 με τον Ηλία Παγκοζίδη

Aleshire ME, Ashford K, Fallin-Bennett A, Hatcher J. Primary Care Providers' Attitudes Related to LGBTQ People: A Narrative Literature Review. Health Promot Pract. 2019 Mar;20(2):173-187.

PODCAST: https://drive.google.com/file/d/1uZnwWUaF-nfId04dIxznbX0ddk6rkJWp/view?usp=sharing

 

 • Journal Club Τετάρτη 22/3/2023 με την Ελένη Παπακώστα - Γάκη

Andersen’s Behavioral Model of Health Services Use

PODCAST: https://drive.google.com/file/d/1RcJr6U-vkYnZjxCbnP3osF7WCTBm3uH2/view?usp=sharing

 

 • Journal Club Τρίτη 4/4/2023 με τον Άρη Παγανά

Neves AL, Burgers J. Digital technologies in primary care: Implications for patient care and future research. Eur J Gen Pract. 2022 Dec;28(1):203-208.

PODCAST: https://drive.google.com/file/d/1-gMIGnx3xrP5BiB06BE1ZMUZTTLOzN8v/view?usp=sharing

 

 • Journal Club Τετάρτη 3/5/2023 με τη Χάρις Μπίρτσου

Kappelin C, Sandlund C, Westman J, Wachtler C. Dancing with the patient: a qualitative study of general practitioners' experiences of managing patients with multimorbidity and common mental health problems. BMC Prim Care. 2023 Apr 20;24(1):104.

PODCAST: https://drive.google.com/file/d/1hPiVpykOw0UX_qzbhnQJVhM_Hni8F9yO/view?usp=sharing

 

 • Journal Club Τετάρτη 17/5/2023 με το Νίκο Βλαχόπουλο

Rotar Pavlič D, Aarendonk D, Wens J, Rodrigues Simões JA, Lynch M, Murray S. Palliative care in primary care: European Forum for Primary Care position paper. Prim Health Care Res Dev. 2019 Sep 18;20:e133.

PODCAST: https://drive.google.com/file/d/1fQJqredp5wy-PRFqNw_Jo5tQoVTXWX7Q/view?usp=sharing

 

Γνωρίστε μας. Ακολουθήστε μας.

Η Εταιρεία Έρευνας και Εκπαίδευσης Κλινικών Δεξιοτήτων στοχεύει στην εκπαίδευση σε δεξιότητες που είναι απαραίτητες στην κλινική πρακτική και στην έρευνα στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας με σύγχρονα και επίκαιρα θέματα που απασχολούν την επιστημονική κοινότητα και προάγουν τη φροντίδα υγείας.

Search